Základy programovania v JavaScripte

Toto je 15 dielne školenie určené pre úplných začiatočníkov v programovaní. Je vhodné pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť programovať alebo potrebujú z nejakého dôvodu poznať JavaScript k svojej práci (napríklad pre písanie testovacích scenárov, skriptov pre GTM, prípadne len viac rozumieť práci programátorov)

Základné informácie

Kurz je určený pre ľudí, ktorí nemajú žiadne alebo len malé skúsenosti s programovaním. Na začiatku si povieme, čo to programovanie vôbec je, čo obnáša a keďže sa budeme učiť JavaScript, tak sa budeme špeciálne venovať aj vysvetleniu základných princípov a technológií, na ktorých stojí web. Následne sa budeme postupne učiť jednotlivé prvky jazyka JavaScript.

Mojím cieľom je účastníkov naučiť základy programovania, naučiť ich algoritmizovať (rozkladať problémy na menšie časti) a základy jazyka natoľko, aby sa mohli ďalej rozvíjať samostatne a prípadne vytvárať jednoduché stránky alebo skripty. Z toho dôvodu vysvetľujem iba podmnožinu jazyka, ktorá nám umožní sa sústrediť sa na podstatné veci a napredovať. Rozhodne nejde o komplexný kurz JavaScriptu, kde vysvetľujem každú jeho nuansu a syntaktickú možnosť.

Upozorňujem, že nakoľko sa sústreďujeme na základy programovania, tak kurz je naozaj vhodný pre neprogramátorov. Ak už nejaký iný programovací jazyk ovládate a len sa chcete naučiť JavaScript, tak toto nie je kurz pre vás.

Forma školenia

Nejedná sa o jedno veľké školenie, ale o 15 samostatných lekcií, z ktorých každá trvá zhruba tri hodiny. Hoci je nižšie uvedený približný harmonogram, tak tento je len orientačný a tempo (a prípadne témy) prispôsobujem tomu, ako rýchlo vedia účastníci napredovať.

Keďže málokto má doma k dispozícii dostatok voľného času, tak účastníkom nedávam žiadne povinné domáce úlohy. Podľa potreby však občas zaradím precvičovaciu lekciu, kde sa nebudeme učiť nové veci, ale len si na viacerých príkladoch precvičíme už skôr naučené znalosti.

Školenia robím formou workshopu, čo znamená, že od uchádzačov vyžadujem, aby mali k dispozícii vlastný počítač a počas školenia budú programovať. Zvyčajne najskôr vysvetlím nejakú teóriu, ukážem príklad, ktorý si odpíšu a potom zadávam úlohu, ktorú musia vypracovať. Počas ich práce chodím pomedzi nich a s každým konzultujem postup a navrhnuté riešenie.

Úlohy zadávam tak, aby ich vypracovanie nezaberalo dlhý čas. Zároveň sa snažím pôsobiť prívetivo a skôr ako partner pri programovaní, než učiteľ, aby som nevytváral účastníkom stres. Koniec koncov je cieľom sa niečo naučiť a nie je to súťaž o najrýchlejšie alebo najlepšie riešenie.

Školenie je najlepšie absolvovať postupne tempom 1 - 2 lekcie týždenne. Teoreticky sa vieme dohodnúť aj na intenzívnejšej forme, ale neodporúčam to, pretože efektivita pre účastníkov je vtedy nižšia, nakoľko je toho na nich veľa a nestíhajú si nové znalosti dostatočne pevne zapamätať.

Obsah školenia

 • Úvod do programovania a algoritmizácie, základy webu a HTML, náš prvý program
 • Základy webu (CSS). Čo sú funkcie. Robot Karel
 • Cyklus while, čo sú to premenné a operátory
 • Parametre funkcií, podmienky, anonymné funkcie, callback
 • Funkcie vracajúce hodnotu, prepojenie na formuláre, cyklus while
 • Príklady na precvičovanie 1 (algoritmizácia)
 • Podmienky podrobnejšie, rozdelenie premenných na typy, objekt, this
 • Príklady na precvičovanie 2 (anonymné funkcie a cykly)
 • Prepojenie JavaScriptu s HTML pomocou selektorov a event handlerov
 • Príklady na precvičovanie 3 (objekty, factory funkcia)
 • Cyklus do...while, cyklus for, predčasné ukončenie cyklu, príkaz switch
 • Polia
 • Udalosti stlačenia klávesy, viacrozmerné polia, CSS. Vlastná verzia robota Karla
 • Automatizované testovanie
 • Záverečná lekcia podľa potreby: buď precvičovanie a dovysvetľovanie alebo pokročilejšie a novšie prvyk jazyka a tipy na ďalšie vzdelávanie

Požiadavky na účastníkov

 • Vlastný notebook alebo počítač s moderným prehliadačom
 • Nie je to nutné, ale veľmi to zrýchli prvú lekciu, ak si účastníci dopredu sami nainštalujú:
  • nejaký editor kódu (napr. VS Code)
  • prostredie pre spúšťanie skriptov Node.js

Miesto školenia

Vo vašej firme alebo online.

Cena

Nie som platca DPH, takže táto sa k cene nebude nepripočítavať.

Miesto:

U vás

Počet účastníkov:

Najviac 5 účastníkov

Cena:

4 500,- € *
Kontaktovať

Miesto:

U vás

Počet účastníkov:

Najviac 10 účastníkov

Cena:

5 250,- € *

Miesto:

Online

Počet účastníkov:

Najviac 5 účastníkov

Cena:

4 050,- € *

* Pokiaľ bude školenie mimo rozumnej dostupnosti z Bratislavy, tak si k cene môžem navyše účtovať aj nejakú adekvátnu sumu ako náhradu za výdavky na cestovanie a/alebo ubytovanie. O tejto skutočnosti vás upozorním a dohodneme sa dopredu.

© 2022 - 2023 Bc. Milan Herda Perungrad | Kontakt