Programátorské školenia

Ahoj, volám sa Milan Herda. Som JavaScriptový a PHP programátor a okrem toho, že sám programujem, tak programovanie aj učím. Viem vám ponúknuť niekoľko školení na rôzne témy.

Učím iba to, čo aj sám používam, čo sa mi v praxi osvedčilo a čomu verím.

Školenia robím formou workshopu, kde účastníci programujú veci, ktoré sme si ukázali, ale zároveň dostávajú aj úlohy, kde musia práve nadobudnuté znalosti hneď použiť. Prechádzam si s nimi ich riešenia a rozoberáme výhody a nevýhody.

Výhodou takejto formy školenia je pomerne vysoká angažovanosť a efektívnosť, pretože si účastníci všetko priamo vyskúšajú. Nevýhodou je len obmedzený počet ľudí, pre ktorý je možné túto formu plnohodnotne zvládnuť.

Školenie vieme zorganizovať vo vašich priestoroch alebo online. Buď podľa vašich preferencií alebo pandemickej situácie.

Pozrite si zoznam školení

© 2022 - 2023 Bc. Milan Herda Perungrad | Kontakt