SOLID princípy v PHP

SOLID princípy predstavujú základ dobrého softvérového návrhu, udržiavateľného a rozširovateľného kódu a mal by ich teda poznať každý programátor. Ich dodržiavanie pomôže udržať váš kód čistý a ľahko upravovateľný.

Základné informácie

Kurz je určený pre programátorov, ktorí ešte nemajú žiadnu skúsenosť so SOLID princípmi alebo si chcú občerstviť vedomosti. Povieme si, z čoho jednotlivé princípy vychádzajú, veľmi krátko si každý z nich teoreticky predstavíme a hneď sa vrhneme na ich aplikáciu v príkladoch.

Príklady sú zo skutočného života, aj keď sú pre účel školenia trochu zjednodušené, aby sme sa zameriavali na podstatu.

Pri každom princípe sa snažím povedať jeho podstatu, prečo je dobré ho dodržiavať, ako spoznať jeho porušenie, kedy je vhodné refaktorovať a kedy je lepšie dodržanie princípu obetovať pragmatickým dôvodom.

Forma školenia

Nejedná sa o samostatný kurz, ale o päť samostatných kurzov, z ktorých každý má za cieľ predstaviť jeden z piatich SOLID princípov. Každý čiastkový kurz trvá zhruba tri hodiny. Najviac sa mi osvedčilo, keď ich robíme samostatne s aspoň niekoľkodňovou prestávkou (ideálne týždeň), pretože tak programátori majú čas sa nad každým princípom zamyslieť a prípadne si ho vyskúšať v práci. Neodporúčam to, ale je možné sa dohodnúť aj na jednorázovom odškolení všetkých princípov spoločne.

Školenia robím formou workshopu, čo znamená, že od uchádzačov vyžadujem, aby mali k dispozícii vlastný počítač a počas školenia budú programovať. Zvyčajne najskôr vysvetlím nejakú teóriu, ukážem príklad, ktorý si odpíšu a potom zadávam úlohu, ktorú musia vypracovať. Počas ich práce chodím pomedzi nich a s každým konzultujem postup a navrhnuté riešenie.

Úlohy zadávam tak, aby ich vypracovanie nezaberalo dlhý čas. Zároveň sa snažím pôsobiť prívetivo a skôr ako partner pri programovaní, než učiteľ, aby som nevytváral účastníkom stres. Koniec koncov je cieľom sa niečo naučiť a nie je to súťaž o najrýchlejšie alebo najlepšie riešenie.

Obsah školenia

  • Single Responsibility Principle
  • Open-Closed Principle
  • Liskov Substitution Principle
  • Interface Segregation Principle
  • Dependency Inversion Principle

Požiadavky na účastníkov

  • Znalosť programovania v PHP
  • Vlastný notebook alebo počítač
  • Nainštalované PHP vo verzii 7.4 a vyššej (buď lokálne alebo v docker kontajneri)

Miesto školenia

Vo vašej firme alebo online.

Cena

Nie som platca DPH, takže táto sa k cene nebude nepripočítavať.

Miesto:

U vás

Počet účastníkov:

Najviac 5 účastníkov

Cena:

1 500,- € *
Kontaktovať

Miesto:

U vás

Počet účastníkov:

Najviac 10 účastníkov

Cena:

1 750,- € *

Miesto:

Online

Počet účastníkov:

Najviac 5 účastníkov

Cena:

1 200,- € *

* Pokiaľ bude školenie mimo rozumnej dostupnosti z Bratislavy, tak si k cene môžem navyše účtovať aj nejakú adekvátnu sumu ako náhradu za výdavky na cestovanie a/alebo ubytovanie. O tejto skutočnosti vás upozorním a dohodneme sa dopredu.

© 2022 - 2023 Bc. Milan Herda Perungrad | Kontakt